Aktualności - MosirGutwinRun

Bo w numerze startowym jest Moc – Wyślijmy Franka na turnus rehabilitacyjny!


Franek, podopieczny Fundacji Bo w nas jest Moc.

Uczestnicy cyklu biegów „XII MosirGutwinRun 2024 – Maraton i Półmaraton na raty”, organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, wspierają Podopiecznego Fundacji Bo w Nas jest Moc Franka, 6-latka z ostrowieckiego osiedla Pułanki, który cierpi na padaczkę i autyzm dziecięcy. Franek musi chodzić na liczne terapie specjalistyczne i rehabilitację. Niestety, koszty prywatnych wizyt u specjalistów i nierefundowana rehabilitacja przewyższają możliwości finansowe jego rodziny, a tylko w ten sposób może zawalczyć o swoją samodzielność, o całe przyszłe życie.

Regulamin Aukcji Bo w numerze startowym jest Moc:

1. Organizatorem Aukcji jest Fundacja Bo w Nas jest Moc (nazywana w dalszej części niniejszego Regulaminu Fundacja), a przedmiotem Aukcji są numery startowe od 1 do 550 przeznaczone dla uczestników cyklu biegów „XII MosirGutwinRun 2024 – Półmaraton i Maraton na raty”, organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim (nazywany w dalszej części niniejszego Regulaminu MOSiR).

2. Udział w imprezie biegowej jest bezpłatny. Na rzecz organizatora, niezależnie od wylicytowanej kwoty, należy wpłacić przy odbiorze numeru startowego w biurze zawodów 10zł, co stanowi koszt wyprodukowania numeru startowego z czipem mierzącym czas.

3. Aukcja prowadzona jest wyłącznie w Wydarzeniu „XII MosirGutwinRun 2024 - 1. runda" dostępnym na platformie społecznościowej Facebook, którego współorganizatorami są MOSiR oraz Fundacja. Licytacja poszczególnych numerów (od 1 do 550) jest możliwa wyłącznie pod wskazanym postem w Wydarzeniu - w odpowiedzi do komentarza napisanego przez jednego z Organizatorów Wydarzenia odnoszącego się do danego numeru. Przykładowo licytacja dla numer 1 odbywa się pod komentarzem wystawionym przez MOSiR o treści „Licytacja numeru 1”.

4. Minimalna kwota jaką należy zadeklarować wynosi 5zł, a przebić można ją kwotą wyższą od aktualnie najwyżej co najmniej o kolejne 5zł (5zł, 10zł, 15zł, itd.).

5. Aukcja rozpoczyna się 25 kwietnia 2024r. i kończy 9 maja 2024r. o godzinie 20.00 Wszystkie deklaracje złożone poza tym terminem lub poza miejscem wskazanym w pkt. 3 i warunkami zawartymi w pkt. 4, będą nieważne i będą kasowane.

6. Po zamknięciu Aukcji opublikowana zostanie lista osób, które wygrały deklarując zgodnie z niniejszym Regulaminem najwyższą kwotę. Od tego momentu Fundacja czekać będzie do dnia 12 maja 2024r. do godziny 20.00 na wpłaty zadeklarowanych kwot.

7. Wpłaty można realizować wyłącznie za pośrednictwem Platformy Pomagam.pl na zbiórce pomagam.pl/walkafranka dopisując w komentarzu do wpłaty hasło o przykładowej treści „GutwinRun 1” (w przypadku opłaty za numer startowy 1).

8. Po pozytywnej weryfikacji opłat Organizator umieści w dniu 13 maja 2024r. na stronie www.ostrowiecbiega.pl listę startową zawodów z przydzielonymi numerami startowymi.

9. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniach od 13 do 17 maja (w godzinach 8.00-14.00, Hala MOSiR - ul. Świętokrzyska 11, pokój 2.30) oraz w dniu zawodów (zgodnie z harmonogramem pracy Biura Zawodów, dostępnym w Regulaminie imprezy).

10. Nieopłacone w terminie wskazanym w pkt. 6 numery startowe wrócą do ogólnodostępnej puli i zostaną przydzielone w sposób losowy. Nie będzie możliwości dokonania wpłaty za licytację poza wskazanym w pkt. 6 terminem oraz poza wskazaną w pkt. 7 Platformą lub w Biurze Zawodów.

2024-04-25 12:19 | Autor: MOSiR