Aktualności - Ostrowieckie Biegi Niepodległości

Utrudnienia w ruchu w związku z Ostrowieckimi Biegami Niepodległości 2021


Trasa biegu głównego - skrzyżowanie ulic Denkowskiej, Okólnej i Słowackiego

W związku z organizacją w dniu 11 listopada (czwartek) Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2021 (bieg uliczny na dystansie 10 km i marsz nordic walking na dystansie 5 km) wystąpią utrudnienia w ruchu (zamknięcie całości lub części ruchu drogowego) w godzinach 12.30-14.30 na niżej wymienionych ulicach i odcinkach.

Zmiana organizacji ruchu dokonana będzie na podstawie zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu zaopiniowanego i zatwierdzonego przez właściwe podmioty.

Trasa biegu:
- Start i Meta – Stadion MOSiR ul. Świętokrzyska 11,
- ul. Świętokrzyska na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Zgoda do Ronda 25-lecia NSZZ Solidarności,
- ul. Traugutta na odcinku od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarności do Ronda Republiki Ostrowieckiej (bieg poprowadzony zostanie lewym pasem ruchu),
- Aleja 3 Maja na odcinku od Ronda Powstania Styczniowego do skrzyżowania z ul. Kilińskiego (bieg zostanie poprowadzony prawym pasem ruchu),
- Aleja 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Młyńską i Okólną (bieg zostanie poprowadzony prawym pasem ruchu),
- ul. Okólna na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską i Aleją 3 Maja do skrzyżowania z ul. Denkowską i Słowackiego (bieg zostanie poprowadzony prawym pasem ruchu),
- ul. Denkowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego i Okólną do skrzyżowania z ul. Radwana (bieg zostanie poprowadzony prawym pasem ruchu),
- ul. Denkowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Radwana do ul. Chrzanowskiego (bieg zostanie poprowadzony całą szerokością ulicy),
- ul. Chrzanowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Denkowską do skrzyżowania z ul. Polną (bieg zostanie poprowadzony lewym pasem ruchu),
- ul. Polna na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego do skrzyżowania z ul. Radwana (bieg zostanie poprowadzony lewym pasem ruchu),
- ul. Polna na odcinku od skrzyżowania z ul. Radwana do skrzyżowania z ul. Iłżecką (bieg zostanie poprowadzony lewym pasem ruchu),
- ul. Iłżecka na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Okólną i Starokunowską (bieg zostanie poprowadzony całą szerokością ulicy),
- ul. Starokunowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Okólną i Iłżecką do ul. Sienkiewicza (bieg zostanie poprowadzony całą szerokością jezdni),
- ul. Sienkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Starokunowską do skrzyżowania z ul. Mickiewicza (bieg zostanie poprowadzony lewym pasem ruchu),
- ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Żabią i Zagłoby (bieg zostanie poprowadzony całą szerokością ulicy),
- ul. Żabia na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza i Zagłoby do Ronda Powstania Styczniowego (bieg zostanie poprowadzony prawym pasem ruchu) - zmiana organizacji ruchu w ul. Żabiej – wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od Ronda Powstania Styczniowego do ul. Zagłoby,
- Kładka piesza równoległa do wiaduktu w ciągu Alei 3 Maja (następnie przez przejście dla pieszych przez ul. Żabią i chodnik),
- ul. Traugutta na odcinku od Ronda Republiki Ostrowieckiej do Ronda 25-lecia NSZZ Solidarności (bieg zostanie poprowadzony prawym pasem ruchu) - zmiana organizacji ruchu w ul. Traugutta – ruch drogowy w kierunku Kielc poprowadzony zostanie przez ul. Sandomierską, Kościuszki i Staszica do Ronda 25-lecia NSZZ Solidarności, uczestnicy biegu nie ingerują w rondo – przebiegają chodnikiem i przez przejście dla pieszych przez al. Solidarności,
- ul. Świętokrzyska na odcinku pomiędzy Rondem 25-lecia NSZZ Solidarności a wjazdem na teren MOSiR - zamknięcie ruchu w dwóch kierunkach.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w godzinach od 12.30 do 14.30:
- zamknięcie ruchu w ul. Świętokrzyskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zgoda do Ronda 25-lecia Solidarności,
- zmiana organizacji ruchu w ul. Traugutta na odcinku od Ronda 25-lecia Solidarności do Ronda Republiki Ostrowieckiej – zamknięcie dla ruchu lewego pasa ruchu - ruch od strony Kielc do centrum miasta odbywać się będzie ul. Traugutta, a dla ruchu od centrum miasta w kierunku Kielc zostanie wyznaczony objazd ul. Sandomierską, Kościuszki, Staszica do Ronda 25-lecia Solidarności,
- ograniczenie ruchu w Al. 3 Maja, Okólnej i Denkowskiej (do skrzyżowania z ul. Radwana) – wyłączenie z ruchu prawego pasa ruchu na od Ronda Powstania Styczniowego do skrzyżowania z ul. Radwana,
- zamknięcie ruchu w ul. Denkowskiej w obydwu kierunkach od skrzyżowania z ul. Radwana do ul. Chrzanowskiego,
- wyłączenie z ruchu lewego pasa ruchu na ul. Chrzanowskiego i Polnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Denkowską do skrzyżowania z ul. Iłżecką,
- wyłączenie z ruchu ul. Iłżeckiej od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Starokunowskiej,
- wyłączenie z ruchu ul. Starokunowskiej i lewego pasa ul. Sienkiewicza (od skrzyżowania z ul. Starokunowską do skrzyżowania z ul. Mickiewicza,
- wyłączenie z ruchu ul Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Żabiej,
- zmiana organizacji ruchu w ul. Żabiej – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ronda Powstania Styczniowego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza.

2021-11-03 09:42 | Autor: MOSiR