Aktualności - Ostrowieckie Biegi Niepodległości

Numer startowy dla Anety - Bo w Nas jest Moc!


Fundacja Bo w Nas jest Moc - licytacje dla Anety Wrona

Uczestnicy „Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2021” organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim wspierają Podopiecznych Fundacja Bo w Nas jest Moc. Poprzez organizowaną aukcję „Numer startowy dla Anety” można pomóc Anecie Wrona, ostrowczance walczącej ze złośliwym rakiem policzka.

Aneta do niedawna była zdrową młodą kobietą. Niegojąca się rana po wewnętrznej stronie policzka, uznawana przez lekarzy za liszaja lub rozległe afty - okazała się - ZŁOŚLIWYM RAKIEM POLICZKA.
U Anety zmiana jest bardzo rozległa. Naciek w tkankach miękkich dziąsła dolnego prawego przy powierzchni policzka sięgający do przestrzeni zatrzonowcowej, przylegający do żwacza z zatarciem granic z mięśniem. Głębokość zmian w obrębie policzka wynosi 14mm.
Aneta jest bardzo młoda, ma dopiero 37 lat. W tym wieku ten rak według onkologów nie powinien się w ogóle pojawić. Jedynym ratunkiem jest operacja wycięcia zmian nowotworowych. Niestety wraz z naciekiem trzeba usunąć niemal cały policzek tj. mięśnie, zęby i prawdopodobnie górne prawe dziąsło. Zostanie tylko skóra...
Po operacji będzie czekało Anetę jeszcze leczenie onkologiczne... i niestety będzie konieczna operacja plastyczna polegająca na rekonstrukcji policzka. Aneta jest przerażona! Nie tylko koniecznością podjęcia leczenia, ale również związanymi z tym leczeniem kosztami. Pomóżmy jej wygrać z tą straszną chorobą!

Regulamin Aukcji „Numer startowy dla Anety”

1. Organizatorem Aukcji jest Fundacja Bo w Nas jest Moc, a przedmiotem Aukcji są numery startowe od 1 do 500 przeznaczone dla uczestników biegu i marszu nordic walking „Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2021”, organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim (szczegóły na stronie www.ostrowiecbiega.pl).
2. Udział w imprezie jest możliwy na zasadach zawartych w regulaminie „Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2021” (obowiązuje opłata startowa). Do wyboru jest bieg uliczny na dystansie 10km lub marsz nordic walking na dystansie 5km.
3. Aukcja prowadzona jest wyłącznie w Wydarzeniu „Ostrowieckie Biegi Niepodległości 2021”, dostępnym na platformie społecznościowej Facebook, którego współorganizatorami są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Fundacja Bo w Nas jest Moc. Licytacja poszczególnych numerów (od 1 do 500) jest możliwa wyłącznie pod wskazanym postem w Wydarzeniu - do komentarza napisanego przez jednego z Organizatorów Wydarzenia odnoszącego się do danego numeru. Przykładowo licytacja dla numeru 1 odbywa się pod komentarzem wystawionym przez Fundację Bo w Nas jest Moc o treści „Licytacja numeru 1”.
4. Minimalna kwota jaką należy zadeklarować wynosi 5zł, a przebić można ją kwotą wyższą od aktualnie najwyżej co najmniej o kolejne 5zł (5zł, 10zł, 15zł, itd.).
5. Aukcja rozpoczyna się 29 października 2021 i kończy 5 listopada 2021 o godzinie 24.00. Wszystkie deklaracje złożone po tym terminem lub poza miejscem wskazanym w pkt. 3 i warunkami zawartymi w pkt. 4, będą nieważne i będą kasowane.
6. Po zamknięciu Aukcji opublikowana zostanie lista osób, które wygrały deklarując zgodnie z niniejszym Regulaminem najwyższą kwotę. Od tego momentu Organizator Aukcji czekać będzie do dnia 9 listopada 2021 do godziny 12.00 na wpłaty zadeklarowanych kwot.
7. Wpłaty można realizować wyłącznie za pośrednictwem Platformy:
https://pomagam.pl/anetawalczyzrakiem
dopisując w komentarzu do wpłaty hasło o przykładowej treści „OBN2021 numer 1” (w przypadku opłaty za numer startowy 1).
8. Po pozytywnej weryfikacji opłat Organizator umieści w dniu 9 listopada 2021 na stronie www.ostrowiecbiega.pl listę startową zawodów z przydzielonymi numerami startowymi.
9. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu 11 listopada w godzina 8.00-12.00 (zgodnie z harmonogramem pracy Biura Zawodów, dostępnym w regulaminie imprezy).
10. Nieopłacone w terminie wskazanym w pkt. 6 numery startowe wrócą do ogólnodostępnej puli i zostaną przydzielone w sposób losowy. Nie będzie możliwości dokonania wpłaty w/w wskazanym terminie i poza wskazaną w pkt. 7 Platformą lub w Biurze Zawodów.

Anetę można też wesprzeć poprzez wpłatę na Platformie: pomagam.pl.

2021-10-29 08:19 | Autor: MOSiR