Aktualności - Ostrowiecki Bieg Wiosny

PSP10 kolejny raz najaktywniejsza w Polska Biega!


Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 zwyciężyła w punktacji na Najaktywniejszą Szkołę Biegu Głównego „11. Weekendu Polska Biega” organizowanego 23 maja w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin. To trzeci z rzędu triumf tej placówki! Tradycyjnie na „Dziesiątkę” najmocniej naciskała Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 i tradycyjnie przegrała tę rywalizację o przysłowiowy „włos”. Na podium stanęło również Publiczne Gimnazjum Nr 2 (przed rokiem 6. miejsce).

Decydującym czynnikiem znów okazała się wielkość szkoły (w PSP10 uczy się 120 dzieci, a w PSP9 – 141), bo obie szkoły były na Gutwinie reprezentowane przez podobną ilość osób. PSP10 wystawiła reprezentację składającą się z 87 dzieci (72,5% ogółu uczniów!), 16 nauczycieli (na 18!) oraz dyrektorki. PSP9 reprezentowało 80 dzieci (56,7% ogółu uczniów), 17 nauczycieli (na 18!) i dyrektorka.

Przypomnijmy, że Najaktywniejszą Szkołą „Weekendu Polska Biega 2015” została szkoła, której liczba biorących udział w biegu dzieci w stosunku do wszystkich uczniów szkoły stanowiła najwyższy procent. Duży wpływ na wynik tej klasyfikacji mieli jak zwykle nauczyciele i dyrektorzy. Ukończenie biegu przez każdego nauczyciela punktowane było jako ukończenie biegu przez 10 uczniów szkoły, a jeśli dokonał tego dyrektor – 20 uczniów. Bardzo poważnie podeszła do rywalizacji czwórka dyrektorów – panie Anna Stojek i Anna Kunat ze wspomnianych PSP10 i PSP9 oraz panowie Roman Kowalski (PG2) i Mariusz Szczerbiński (PSP3).
Trzy najaktywniejsze szkoły otrzymają nagrody pieniężne przeznaczone na zakup sprzętu sportowego - odpowiednio po 1000, 800 i 500zł.

Kolejność:
1. PSP10 (87 uczniów, 16 nauczycieli, 1 dyrektor) - 222,5%
2. PSP9 (80, 17, 1) - 191,48%
3. PG2 (30, 1, 1) - 24,69%
4. PSP3 (11, 1, 1) - 17,74%
5. PG3 (41, 2, 0) - 15,84%
6. PG4 (35, 3, 0) - 15,77%
7. PSP7 (38, 3, 0) - 15,66%
8. PSP4 (20, 1, 0) - 10,34%
9. PSP14 (41, 1, 0) - 9,62%
10. PSP5 (28, 2, 0) - 7,29%
11. PSP1 (14, 1, 0) - 4,61%
12. PG1 (10, 0, 0) - 2,23%

W „11. Weekendzie Polska Biega” w Ostrowcu Św. nie wzięły udziału PSP8, PSP11, PSP12 i PG5. Ze szkół nie prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św. (warunek uczestnictwa w klasyfikacji na Najaktywniejszą Szkołę) odnotowano obecność Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (14 uczniów) i Szkoły Podstawowej w Sarnówku (10 uczniów). Ponadto udział w Biegu Głównym wzięło 42 osoby bez „szkolnej przynależności”. W sumie w Biegu Głównym pobiegło 459 uczniów z 14 szkół (12 prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św.), 48 nauczycieli, 4 dyrektorów i 42 osoby „niezrzeszone”, co dało liczbę 553 uczestników biegu. W biegach przedszkolaków, które poprzedziły Bieg Główny wzięło udział 87 dzieci. Razem dało to liczbę 640 uczestników „11. Weekendu Polska Biega” w Ostrowcu Św.

2015-05-28 12:21 | Autor: JS