Aktualności - Ostrowiecki Bieg Wiosny

PSP10 najaktywniejszą szkołą Polska Biega 2013


Uczniowie ostrowieckich szkół stanowili tradycyjnie najliczniejsze zorganizowane grupy podczas odbywającej się 25 maja 2013r. w Ośrodku Rekreacyjnym Gutwin akcji Polska Biega. W sumie w Biegu Głównym imprezy stanowili prawie sześciuset osobową grupę! Najaktywniejszą szkołę – spośród tych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św. – okazała się Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10, która reprezentowana była przez 59 uczniów, 12 nauczycieli oraz dyrektora. W nagrodę otrzyma 1000zł z przeznaczeniem na doposażenie szkoły w sprzęt sportowy.

Wzorem ubiegłych lat podczas Biegu Wiosny 2013 w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega w Ostrowcu Św. prowadzona była klasyfikacja na najaktywniejszą szkołę. W klasyfikacji tej uczestniczyć mogły tylko szkoły podstawowe i gimnazjalne prowadzone przez Gminę Ostrowiec Św. Najaktywniejszą Szkołą „Biegu Wiosny 2013” została szkoła, której uczniowie wzięli udział w zawodach, ukończyli Bieg Główny, a ich liczba w stosunku do wszystkich uczniów szkoły stanowiła najwyższy odsetek. Duży wpływ na wynik tej klasyfikacji mieli nauczyciele i dyrektorzy. Ukończenie Biegu Głównego przez każdego nauczyciela punktowane było jako ukończenie biegu przez 10 uczniów, a jeśli dokonał tego dyrektor – 20 uczniów. Trzy najaktywniejsze szkoły otrzymają nagrody pieniężne przeznaczone na zakup sprzętu sportowego – 1000zł za zajęcie I miejsca, 800zł – za II miejsce i 600zł – za III miejsce. Najaktywniejszą szkołą Biegu Wiosny 2013 została szkoła najmniej liczna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10. Liczącą 99 uczniów placówkę w Biegu Wiosny 2013 reprezentowało 59 uczniów, aż 12 nauczycieli i dyrektor. Po przemnożeniu dało to znakomity wynik – 201,01%. Niewiele gorszym wynikiem mogą pochwalić się dwie szkoły, które zajęły niższe miejsca na podium. PSP 9 uzyskała wynik 180,65% (64 uczniów, 16 nauczycieli, 1 dyrektor – przy liczbie 124 uczniów w szkole), a ubiegłoroczny triumfator – PSP 12 – 125,96% (51 uczniów i 8 nauczycieli – przy liczbie 104 uczniów w szkole).
Niestety nie wszystkie szkoły wyraziły chęć udziału w imprezie. Dwie szkoły podstawowe (8 i 11) oraz aż trzy z pięciu gimnazjalnych (2, 3 i 5) nie były reprezentowane choćby przez jedną osobę. Może to dziwić, bo przecież bieganie to najłatwiejsza forma ruchu, a trasę Biegu Głównego można było pokonać biegiem lub marszem według zasady - „Nieważne jest, jaką lokatę zajmiesz i w jakim czasie pokonasz trasę”.

Podobnie jak w ubiegłych latach na uczestników ostrowieckiej edycji Polska Biega czekało wiele cennych nagród rzeczowych, rozlosowanych wśród wszystkich biegaczy. Do tych, którzy mieli w losowaniu najwięcej szczęścia trafiły m.in. tablety. Sponsorami nagród byli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. oraz sklep sportowy Centrum Sport Kamila Kutryby. Imprezę wspierała również Ostrowiecka Spółdzielnia Mleczarska, która specjalnie dla najmłodszych przygotowała pyszne jogurty. Nie bez znaczenia była również pomoc lekkoatletów MUKS THM, którzy zadbali o wzorowe przygotowanie tras, siatkarek SMS MUKS Jedynka, które na trasie pełniły role informacyjne oraz ratownicy ostrowieckiego oddziału PCK, którzy zadbali o opiekę medyczną. Podziękowania należą się również komendantom powiatowych komend Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadleśniczemu Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

Zobacz:
- Statystyki Biegu Głównego - Klasyfikacja Szkół
- Zdjęcia: Polska Biega

2013-05-29 09:08 | Autor: JS