Bieg Wiosny 2014 - klasyfikacja szkół


Frekwencja Biegu Wiosny 2014:

Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne z Gminy Ostrowiec Św.
SzkołaUNDRazem (*)Uczniów
w szkole
Wynik (%)
PSP 1076141236103229,12
PSP 970151240117205,13
PSP 125313120399205,05
PSP 8189010879136,70
PG 2399114923862,60
PG 524204412634,92
PSP 761309139822,86
PSP 441206126822,76
PSP 331205122722,47
PG 460309042221,33
PG 12920495049,72
PSP 141820384857,83
PSP 52020406216,44
PSP 11500155252,86
PSP 1100001230
PG 300005380
Pozostali
PlacówkaLiczba uczestników
Nasz Dom9
PSP Sarnówek12
SMS Ostrowiec Św.3
osoby indywiduale40

U - Liczba uczniów w Biegu Wiosny 2014
N - Liczna nauczycieli w Biegu Wiosny 2014
D - Liczna dyrektorów w Biegu Wiosny 2014
* - Po przemnożeniu (1 nauczyciel = 10 uczniów, 1 dyrektor = 20 uczniów)