Bieg Wiosny 2013 - Bieg Główny - Wyniki


Klasyfikacja na najaktywniejszą szkołę Biegu Głównego:

UczniowieNauczycieleDyrektorzyRazem (*)Ilość uczniów
w szkole
Wynik %
PSP 105912119999201,01
PSP 964161244124180,65
PSP 125180131104125,96
PSP 334205422524,00
PSP 420216026522,64
PSP 747206743215,50
PSP 1437306750513,26
PSP 524-1446446,83
PSP 11910295675,11
PG 1910195313,58
PG 4310133983,27
PSP 8----1060
PSP 11----1330
PG 2----2510
PG 3----6200
PG 5----1380
RAZEM367474


* - Po przemnożeniu (1 nauczyciel = 10 uczniów, 1 dyrektor = 20 uczniów)


Pozostali uczestnicy Biegu Głównego:

MOS Ostrowiec25
SMS Ostrowiec25
KSZO 1929 Ostrowiec Św.23
LO III11
Nasz Dom11
ZS 410
PSP Sarnówek9
ZHP Hufiec7
ZS 37
LO I2
PSP Bałtów2
osoby indywiduale27
RAZEM159


W sumie wszystkich uczestników Biegu Głównego: 577 osób