Ostrowieckie Biegi Niepodległości 2017 - Regulamin OMWŚ Służb Mundurowych
OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SŁUŻB MUNDUROWYCH
W BIEGU ULICZNYM NA DYSTANSIE 10 KM
/rozgrywane w ramach Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2017/


1. Organizator

- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2. Patronat

- Jarosław Górczyński - Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
- Jerzy Kaniewski - Przewodniczący Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Kielcach
- st. bryg. Adam Czajka - Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
- Adam Podsiadło - Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski.

3. Cel imprezy

- uczczenie Narodowego Święta Niepodległości,
- popularyzacja biegania wśród pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych,
- zagospodarowanie czasu wolnego.

4. Termin

11 listopada 2017r. (sobota) - harmonogram biegów w punkcie 6.

5. Trasa

a. dystans – 10km
b. bieg będzie przeprowadzony na trasie wytyczonej na ulicach Ostrowca Św. ze startem i metą na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 11
c. trasa oznaczona znakami pionowymi co 1 km po prawej stronie
d. punkt z wodą usytuowany będzie w okolicy miejsca nawrotowego w połowie dystansu
e. mapki trasy biegu zostaną opublikowane po dokonaniu uzgodnień z zarządcami dróg – najpóźniej w terminie jednego miesiąca przed imprezą.

6. Program minutowy imprezy

- godz. 8.00 – otwarcie Biura Zawodów
- godz. 12.00 – zamknięcie Biura Zawodów
- godz. 12.40 - wspólna rozgrzewka uczestników Biegu Głównego i marszu Nordic Walking
- godz. 12.55 - oficjalne otwarcie Biegu Głównego i marszu Nordic Walking
- godz. 13.00 - Start Biegu Głównego i marszu Nordic Walking
- godz. 13.30-14.30 - meta Biegu Głównego i marszu Nordic Walking
- godz. 14.30 – zamknięcie trasy Biegu Głównego
- ok. godz. 15.30 – ceremonie dekoracji /Hala Sportowo-Widowiskowa KSZO/.

7. Uczestnictwo

W klasyfikacji Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Pracowników i Funkcjonariuszy Służb Mundurowych uwzględnione będą osoby /oddzielnie kobiety i mężczyźni/, którzy:
• dokonają zapisu do udziału w imprezie i wniosą opłatę startową zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Biegu Głównego Ostrowieckich Biegów Niepodległości,
• zadeklarują swe zatrudnienie w służbach mundurowych i okażą się legitymacją służbową podczas odbioru pakietu startowego lub rejestracji w biurze zawodów, a w szczególności
- Zawodowa i Ochotnicza Staż Pożarna,
- Policja,
- Służba Leśna,
- Wojsko,
- Służba Celno-Skarbowa,
- Inspekcja Transportu Drogowego,
- Straż Miejska, Gminna,
- Służba Więzienna,
- Służba Ochrony Kolei,
• zostaną sklasyfikowani na mecie Biegu Głównego Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2017.

Uczestników obowiązują wszystkie prawa i obowiązki uczestnika określone w Regulaminie Biegu Głównego Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2017.

8. Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna:
Kobiety - open
Mężczyźni - open

9. Nagrody

Za zajęcie miejsc I – III w obu klasyfikacjach uczestnicy otrzymają
- pamiątkowe dyplomy,
- puchary,
- nagrody rzeczowe.

10. Finansowanie

Zgodnie z Regulaminem Biegu Głównego Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2017.

11. Postanowienia końcowe

Rywalizacja pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych będzie prowadzona jako dodatkowa pośród uczestnikami Biegu Głównego rozgrywanego w ramach Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2017 spełniających warunki określone w pkt. 7 niniejszego regulaminu.

Plakat promujący wydarzenie.